ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ | PROVITROF

01/01/2020

Η Προμηθευτική Βιομηχανιών Τροφίμων Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. (Provitrof), ιδρύθηκε το 2020 από τον Δημήτριο Φυριππή και ανέλαβε μέρος των εμπορικών δραστηριοτήτων της ΦΥΡΙΠΠΗΣ Α.Ε. η οποία τέθηκε σε εμπορική αδράνεια μετά από σχετική απόφαση των μετόχων της.

Η διέυθυνση και το προσωπικό της Provitrof IKE σας καλωσορίζει: