ΚΥΡΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ FRANZ MENSCH GmbH | PROVITROF

Η εταιρεία Franz Mensch GmbH είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς ειδών ατομικής προστασίας, ιματισμού και μιας χρήσης στην Ευρώπη. Είναι ιδιοκτήτες των προϊόντων με την επωνυμία HygoStar, NatureStar και HygoClean των οποίων το πρόγραμμα εμπλουτίζεται ετησίως με πάνω από 400 νέους κωδικούς.

Τα προϊόντα του οίκου Franz Mensch GmbH βρίσκουν εφαρμογή σε όλους τους τομείς όπου οι απαιτήσεις σε υγιεινή, καθαριότητα, ατομική προστασία και συσκευασία υπόκεινται αυστηρών προδιαγραφών και απαιτήσεων ποιότητας.

Ακολουθώντας τις υψηλές απαιτήσεις των παγκόσμιων συστημάτων πιστοποίησης ποιότητας και προστασίας εργαζομένων, η εταιρεία Franz Mensch GmbH επενδύει συνεχώς  στην ανάπτυξη νέων προϊόντων για την κάλυψη των αναγκών που δημιουργούνται.