ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - PROVITROF

Προφίλ:

Η Προμηθευτική Βιομηχανιών Τροφίμων Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. (Provitrof), απευθύνεται στην βιομηχανία τροφίμων, προμηθεύοντας μηχανήματα συσκευασίας, τεχνητά έντερα αλλαντοποιίας και είδη ατομικής προστασίας και μίας χρήσης για χώρους σε επαφή με τρόφιμα.

Ο σκοπός της εταιρείας είναι να εξασφαλίζει τους πελάτες της με τoν εξοπλισμό, τα αναλώσιμα και τα υλικά που απαιτούνται για την επεξεργασία / παραγωγή των τροφίμων που παράγουν, υποστηρίζοντας τους επίσης με υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης.

Με γνώμονα την βέλτιστη εξυπηρέτηση των συνεργατών της και τις ανάγκες των μονάδων επεξεργασίας τροφίμων, η Provitrof προσπαθεί να δίνει λύσεις στις καθημερινές ανάγκες της παραγωγής τροφίμων και να επιδιώκει μακροχρόνιες συνεργασίες.

Ιστορία:

Η Προμηθευτική Βιομηχανιών Τροφίμων Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. (Provitrof), ιδρύθηκε το 2020 και ανέλαβε μέρος των εμπορικών δραστηριοτήτων της ΦΥΡΙΠΠΗΣ Α.Ε. η οποία τέθηκε σε εμπορική αδράνεια μετά από σχετική απόφαση των μετόχων της.

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ welcome

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΛΟΓΟΤΥΠΟ