ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - PROVITROF

Προφίλ:

Η Προμηθευτική Βιομηχανιών Τροφίμων Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. (Provitrof), απευθύνεται στην βιομηχανία τροφίμων, προμηθεύοντας μηχανολογικό εξοπλισμό, αναλώσιμα παραγωγής και συσκευαστικά υλικά όπως και είδη ιματισμού και ατομικής προστασίας για εργαζόμενους σε χώρους σε επαφή με τρόφιμα.

Ο σκοπός της εταιρείας είναι να εξασφαλίζει τους πελάτες της με τoν εξοπλισμό, τα αναλώσιμα και τα υλικά που απαιτούνται για την παραγωγή/επεξεργασία των τροφίμων που παράγουν, υποστηρίζοντάς τους επίσης με υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης.

Με γνώμονα την βέλτιστη εξυπηρέτηση των συνεργατών της και τις ανάγκες των μονάδων επεξεργασίας τροφίμων, η Provitrof προσπαθεί να δίνει λύσεις στις καθημερινές ανάγκες της παραγωγής τροφίμων και να επιδιώκει μακροχρόνιες συνεργασίες.

Ιστορία:

Η Προμηθευτική Βιομηχανιών Τροφίμων Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. (Provitrof ΙΚΕ), ιδρύθηκε το 2020 και ανέλαβε μέρος των εμπορικών δραστηριοτήτων της ΦΥΡΙΠΠΗΣ Α.Ε. η οποία τέθηκε σε εμπορική αδράνεια μετά από σχετική απόφαση των μετόχων της.

Έκτοτε συνεχίζει την προμήθεια και υποστήριξη των ελληνικών και κυπριακών παραγωγών τροφίμων με προϊόντα υψηλών προδιαγραφών όπως:

  • Μηχανολογικό εξοπλισμό για την παραγωγή και την συσκευασία τροφίμων
  • Αναλώσιμα παραγωγής και συσκευαστικά υλικά
  • Είδη ιματισμού και ατομικής προστασίας για εργαζόμενους σε χώρους σε επαφή με τρόφιμα.

Στην διαρκή προσπάθεια της βελτίωσης των υπηρεσιών της, η Provitrof βρίσκεται σε μόνιμη αναζήτηση νέων συνεργασιών με κατασκευαστές από όλο τον κόσμο για την εύρεση εξειδικευμένων προϊόντων και την μέγιστη κάλυψη των αναγκών των συνεργατών της.

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ welcome

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΛΟΓΟΤΥΠΟ